You are here

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZÁKLADNÍ ÚROKOVÉ SAZBY

Vážení klienti,

v souladu s bodem 5.3.2 Všeobecných obchodních podmínek pro soukromé platební karty Diners Club („SVOP“) si Vás dovolujeme informovat o zvýšení základní úrokové sazby vztahující se na úvěr, který u naší společnosti čerpáte.

Neboť dohodnutá referenční sazba – EURIBOR 12M dosáhla dne 22. 8. 2022 hodnoty 1,344 %, čímž byla splněna podmínka, která umožnuje zvýšení základní úrokové sazby v případě navýšení původní referenční sazby EURIBOR 12M z 26. 11. 2015 ve výši 0,053 % o víc než jeden procentuální bod, s účinností od prvního dne zúčtovacího období následujícím po 24. 09. 2022 dojde ke zvýšení základní úrokové sazby na hodnotu 11,1 % ročně.

Tímto oznámením o zvýšení základní úrokové sazby není dotčeno případné použití rizikové přirážky, která se k základní úrokové sazbě připočítává, ani výše rizikové přirážky, ani uplatňování individuálně sjednané úrokové sazby (bod 5.3.3 SVOP), která se uplatňuje namísto základní úrokové sazby.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s bodem 5.3.2 SVOP pokud nesouhlasíte se zvýšením úrokové sazby, jste oprávněni smlouvu s naší společností s okamžitou účinností (tedy dnem doručení výpovědi naší společnosti) a bez jakýchkoli sankcí vypovědět.

Tým Diners Club CS