You are here

Road Account

Prostřednictvím služby Road Account je možné hradit povinné mýtné poplatky na území České, Slovenské a Polské republiky i Rakouska. Road Account v praxi znamená neustálé spojení firemního vozidla s satelitním zařízením které zaznamenává délku zpoplatněného úseku. Využívá systém post-paid, tedy následnou úhradu mýta, kterým bude zatažen účet Road Account. Po skončení kalendářního měsíce obdržíte výpis všech uskutečněných transakcí od společnosti Diners Club, který je splatný až 18. den následujícího měsíce.  Každý měsíc obdržíte fakturu (daňový doklad) obsahující přehled jednotlivých plateb. Na základě faktury za mýto na rakouských dálnicích, můžete požádat o vrácení DPH.

Klíčové výhody Road Account:

  • Platba mýtného přes Road Account Vám prodlouží splatnost nákladů o 15 až 45 dnů.
  • Optimalizujte Vaše cash-flow striktním oddělením mýtných plateb od plateb za pohonné hmoty. Bude to pro Vás velkou výhodou, když úhrada mýtného není provázána s úhradou PHM.
  • Flexibilně můžete spolupracovat s dodavatelem PHM a s aktuální nejnižší cenou na trhu, bez nutnosti měnit partnera pro platbu mýtného.
  • Transparentní a nízké poplatky, které jsme neupravovali již 5 let. A garantujeme, že nebudou zvýšeny. 24/7 online přístup k výpisům je samozřejmostí.

Další výhody Road Account:

  • měsíční zúčtovací faktura, která je souhrnem silničních a dálničních poplatků za celý vozový park v daném měsíci;
  • minimalizování administrativy spojené s evidencí silničních a dálničních poplatků;
  • přehled historie faktur a transakcí prostřednictvím služby eAccount;
  • jednorázová úhrada dálničních poplatků za celý uplynulý měsíc;
  • zřízení karty Diners Club Road Account zdarma;
  • jedna karta pro všechna vozidla společnosti, na úhradu mýtného v České, Slovenské a Polské republice i v Rakousku.

Registrace Vašich vozidel v mýtním systému je administrativně náročná. Radi Vám pomůžeme Vám registraci zvládnout online a vyhnout se tak návštěvě kontaktního místa.

Na vaše otázky týkající se produktu Road Account vám zodpovíme na:

Zákaznický servis 255 712 712

Pro Čechy Jan Boněk 725 784 383

Pro Moravu Radovan Ivanek 602 286 733