Zadejte požadované datum ve formátu DD/MM/RRRR (31/12/2014) a zvolte si měnu.

ZÍSKEJ KURZ

Vyplňte požadované údaje o kartě.

V případě karty Road Account vám kurz sdělí klientský servis na tel. čísle 255 712 712 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.