You are here

Probíhající komunikační aktivity

PŘEHLED STANDARDNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Diners Club CS, s.r.o. nyní zasílá následující druhy standardní elektronické komunikace, ve které Vás můžeme vyzvat k zadání osobních údajů na internetu:

 • Aktualizace dokladů totožnosti - v níž jste vyzván/a na vyfocení nebo nahrání scanu občanského průkazu - provádí se výlučně prostřednictvím nasledovných stránek:

  Bezpečná aplikace pro držitele soukromých karet:
  www.dinersclub.cz/OP (česká verze)
  www.dinersclub.cz/ID (anglická verze)

  Bezpečná aplikace pro klienty - právnické osoby:
  www.dinersclub.cz/KYC (česká verze)
  www.dinersclub.cz/KYC-EN (anglická verze)

  Více informací naleznete na stránce AML.
   
 • Volba ePIN - na základě které budete vyzváni k zadání ePIN jako dodatečného autentifikačního údaje pro platby na internetu, a to ve spojitosti s tzv. dvoufaktorovou autentifikací. Bližší informace naleznete na www.dinersclub.cz/2-faktorova-autentifikace
   

Při zadání jakýchkoli osobních údajů si prosím zkontrolujte, že se nacházíte na některé z výše uvedených stránek společnosti Diners Club CS, s.r.o. a pod ikonou zámku byste vždy měli najít certifikát dokladující, že se skutečně nacházíte na stránkách naší společnosti Diners Club.