You are here

Exkluzivní cestovní pojištění a asistenční služby

  • jedině s kartou Diners Club máte automaticky v ceně 24/7 asistenční službu v zahraničí
  • komplexní cestovní a úrazové pojištění s pojistným krytím až do 150 mil. CZK
  • plus navíc můžete při každé zahraniční cestě bezplatně pojistit i všechny vaše spolucestující

Kdo a kdy je pojištěn?

  • Vy, jako držitel karty jste pojištěni automaticky a bezplatně, pokud jste použili Vaši kartu Diners Club za posledních 60 dní před vycestováním do zahraničí alespoň na 1 transakci
  • Vy i Vaši spolucestující jste pojištěni, pokud uhradíte jakýkoliv výdej spojený s cestou do zahraničí Vaší kartou Diners Club,i pro Vaše spolucestující např. letenka, jízdenka, ubytování nebo úhrada pohonných hmot (Spolucestující osobou se rozumí každá osoba, za kterou držitel karty aktivoval pojištění, t. z. zaplatil některý z nákladů na cestu jako za sebe a která cestovala jednoznačně s držitelem do společné konečné destinace v zahraničí).

Pojištěn jste 24 hodin denně během vaší zahraniční cesty kdekoli na světě

Rozsah pojistného krytí

na osobu

na kartu

Pojištění léčebných výloh 3 500 000 CZK 14 000 000 CZK
Pojištění asistenčních služeb 1 750 000 CZK 7 000 000 CZK
Pojištění úrazu 3 500 000 CZK 14 000 000 CZK
Pojištění vyslání náhradního pracovníka 35 000 CZK 140 000 CZK
Pojištění cestovních výdajů rodinného příslušníka 35 000 CZK 140 000 CZK
Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby 35 000 CZK 140 000 CZK
Pojištění zpoždění zavazadel při použití letecké dopravy 10 000 CZK 40 000 CZK
Pojištění odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví 37 500 000 CZK 150 000 000 CZK

Cestovní a úrazové pojištění pro kreditní karty Diners Club