You are here

Ochrana proti podvodným emailům

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU

Mezi nejčastější útoky prostřednictvím internetu patří phishing, čímž se rozumí snaha podvodníků získat Vaše citlivé údaje (přihlašovací jména a hesla, údaje o platební kartě) podvodnou elektronickou komunikací, kterou se vydávají za jinou společnost.

Základní opatření proti phishingu:

  • Důkladně si vždy prostudujte adresu odesílatele a nikdy neotvírejte přílohy e-mailů, jejichž odesílatel je neznámý či podezřelý nebo které vykazují překlepy či chyby;
  • Neprovádějte instalaci žádných aplikací, jejichž účel Vám není znám a na jejichž instalaci jste byli vyzváni po kliknutí na odkaz v přijatém e-mailu;
  • Zajistěte, aby všechna elektronická zařízení (počítač, tablet i smartphone), které používáte, byly trvale chráněny účinným a pravidelně aktualizovaným antivirovým programem;
  • V políčku s internetovou adresou byste pod ikonou zámku vždy měli najít certifikát dokladující, že se skutečně nacházíte na stránkách legitimního odesílatele.

Přehled standardní elektronické komunikace Diners Club CS, s.r.o., kterou můžete být vyzván k zadání osobních údajů zabezpečeným způsobem, naleznete ZDE.

Věříme, že jsou pro Vás tyto informace užitečné a pomohou zvýšit Vaši internetovou bezpečnost. Tím zároveň minimalizujete jakékoliv Vaše finanční riziko.