You are here

Obchodníci

Použít kreditní kartu na nákup zboží nebo služby je bezpečné, jednoduché a rychlé.

Karty Diners Club patří mezi nejbezpečnější kreditní karty na světě. Potvrzují to i certifikáty které byly uděleny společnosti Diners Club jako jednomu z nejspolehlivějších subjektů garantujících solventnost svých klientů a zároveň bezpečnost prostředků před zneužitím:

Úprava výše poplatků za karetní transakce.

Počínaje dnem 9.12.2015 karetní schéma Diners Club International upravila výši poplatků PTA (Program Transaction Amount) týkajícich se karetní transakce realizované u obchodníků na úroveň ostatních karetních schémat. Upravená výše poplatků platí pro všechny karetní transakce zrealizované v některé z níže uvedených zemí. 

Změna poplatků souvisí s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015 / 751 o výměnných poplatcích za platební transakce vázané na kartu, na jejímž základě je Diners Club International vnímán jako 4-stranná regulovaná karetní schéma. 

Země: 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Lichtenštanjsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Typ karty Karty vydané ve výše uvedených zemích Karty vydané mimo výše uvedených zemí
Soukromé kreditní karty 0,30% 1,5%
Soukromé debetní karty 0,20% 1,5%
     
Firemní kreditní karty (Business / Corporate) 1,75% 1,75%
Firemní debetní karty (Business / Corporate) 1,75% 1,75%