You are here

Jak mám postupovat v případě pojistné události?

V případě úrazu, nemoci či škody v zahraničí bezodkladně kontaktujte Asistenční službu na tel. čísle +420 221 586 516. Asistenční služba poskytuje 24-hodinovou pohotovost 365 dní v roce.
 
ƒAsistenční službě, prosím, uveďte, že jste pojištěni přes MetLife a vaše údaje:
 
  •      jméno držitele karty, číslo kreditni jkarty a dobu její platnosti,
  •      číslo Vaší pojistky: 5585000199,
  •      název pojistníka: Diners Club CS
  •      způsob aktivace pojištění
  •      jméno a adresu poškozené osoby, telefonní spojení v zahraničí,
  •      informace o pojistné události: popis vzniku, čas a místo