You are here

Road Account

Prostřednictvím služby Road Account je možné hradit povinné mýtné poplatky na území České, Slovenské a Polské republiky i Rakouska. Road Account v praxi znamená neustálé spojení firemního vozidla s čítacím zařízením které zaznamenává délku zpoplatněného úseku. Využívá systém post-paid, tedy následnou úhradu mýta, kterým bude zatažen účet Road Account. Po skončení kalendářního měsíce obdržíte výpis všech uskutečněných transakcí od společnosti Diners Club, který je splatný až 18. den následujícího měsíce.  Každý měsíc obdržíte fakturu (daňový doklad) obsahující přehled jednotlivých plateb. Na základě faktury za mýto na rakouských dálnicích, můžete požádat o vrácení DPH.

Klíčové výhody Road Account:

 • až 55 denní odklad platby mýtného;
 • rychlý a komfortní systém plateb mýtného poplatku;
 • přehled plateb a časová pravidelnost fakturace;
 • detailní výpis Go-Boxů, PREMID jednotek a OBU jednotek;
 • možnost využití více firemních účtů Road Account.

Další výhody Road Account:


 • měsíční zúčtovací faktura, která je souhrnem silničních a dálničních poplatků za celý vozový park v daném měsíci;
 • minimalizování administrativy spojené s evidencí silničních a dálničních poplatků;
 • přehled historie faktur a transakcí prostřednictvím služby eAccount;
 • jednorázová úhrada dálničních poplatků za celý uplynulý měsíc;
 • zřízení karty Diners Club Road Account zdarma;
 • jedna karta pro všechna vozidla společnosti, na úhradu mýtného v České, Slovenské a Polské republice i v Rakousku.

Na vaše otázky týkající se produktu Road Account vám rádi zodpovíme na našem oddělení Corporate Systems, na tel. čísle +420 725 784 383.