You are here

2-faktorová autentifikace

Vážený držiteli karty Diners Club,
 
na základě povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů1, které s účinností od 1.1.2021 upravují  změny způsobu autentifikace transakcí platebními kartami, , si Vás dovolujeme informovat o změnách, které v souvislosti s tímto nařízením připravujeme. Předmětem nařízení je posílit bezpečnost platebních služeb v elektronickém prostředí a týká se všech bank a institucí, které platební služby v tomto prostředí poskytují.
 
Přenesené nařízení Evropské unie SCA - Strong Customer Authentication čili Silná Autentifikace klienta znamená vytvoření bezpečnějšího prostředí, které bude založeno na minimálně dvou základních faktorech. K základním faktorům patří VLASTNICTVÍ, ZNALOST a JEDINEČNÉ ZNAKY držitele platební karty. Každý z těchto faktorů obsahuje více prvků resp. možnosti ověření.
 
V souvislosti s nařízením SCA bude nezbytné ke schválení - autorizaci platby ověření nejméně jednoho nebo více prvků z minimálně dvou kategorií faktorů.
 
Pro držitele karet Diners Club bude 2-faktorová autentifikace znamenat změnu, která bude spočívat v tom, že při každém potvrzování platby ze strany držitele karty Diners Club bude třeba zadat tyto 2 faktory:
 
OTP - One Time Password neboli jednorázové heslo, které obdrží prostřednictvím SMS.
ePIN - trvalé heslo, které si zvolíte v prostředí servisního portálu mujdiners.cz a z bezpečnostních důvodů nebude součástí platební karty.
 
Nařízení SCA umožňuje vydavatelům platebních karet pro vyšší komfort klienta některé výjimky, a sice při Nízkých platbách – nepřesahujících 30 € (resp. ekvivalent v CZK), pokud jsou zároveň splněny předpoklady, že se nejedná o více než pátou platbu v pořadí a kumulativní částka těchto plateb nepřesahuje 100 € (resp. ekvivalent v CZK),  přičemž se jedná o po sobě jdoucí platby provedené v elektronickém prostředí. Mezi další z výjimek patří Opakující se platby, ve stejné částce stejnému příjemci, dále platby označené vydavatelem platebních karet jako Nízkorizikové platby, a také platby Důvěryhodným příjemcům.
 
O konkrétním řešení a postupu Vás budeme včas informovat.
 
Váš Diners Club
 
1Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace 
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku