You are here

Časté otázky

Cestovní a úrazové pojištění

Kdy jsem pojištěný s Diners Club?

Součástí karet Diners Club *1 s balíkem služeb All Inclusive je i cestovní a úrazové pojištění Diners Club do zahraničí s pojistným krytím až do 150 mil. CZK.

Chcete vědět, kdy jste pojištěni?

 

 •     Pokud jste svou kartu Diners Club použil v předchozích 60 dnech na jakoukoli transakci v libovolné výši, budete pojištěný vždy (vztahuje se pouze na držitele karty)
 •     V případě, že jste kartu v předchozích 60 dnech nepoužil a přesto chcete být pojištěn, stačí když kartou uhradíte jakékoli náklady související se zahraniční cestou před překročením státní hranice ČR (vztahuje se jak na držitele karty, tak na všechny jeho spolucestující osoby)
 •     Pokud si nejste jisti, zda budete pojištěn na zahraniční cestě, neváhejte se obrátit na naše Klientské centrum, kde vám ochotně poradí na t.č. +420 255 712 712 nebo na customer.service@dinersclub.cz.


Pojištění platí od momentu překročení hranic do 90 dnů.


* 1 kromě karet Diners Club Pure bez pojištění (karta se standardním ročním poplatkem 0 CZK s balíčkem Basic!

4702

Jak mohu připojistit své spolucestující?

Cestujete na dovolenou či zahraniční cestu a chcete připojistit i své spolucestující? S kartou Diners Club *1 to není žádný problém!

Své spolucestující můžete připojistit velmi snadno. Stačí uhradit jakýkoli náklad spojený se zahraniční cestou před výjezdem z ČR, a to i za spolucestující osoby. Úhrada těchto cestovních nákladů (jak pro držitele karty, tak pro jeho spolucestující) musí být provedena držitelovou kartou Diners Club. Typickými příklady nákladů spojených s cestou jsou např. náklady na nákup:

    
letenek
    
jízdenek (vlak, autobus, taxi)
    
pronájem automobilu (mimo ČR)
    
ubytování či úhrada
    
pohonných hmot v den překročení státní hranice ČR.


Upozornění:

   
Spolucestující osoby musí cestovat spolu s držitelem karty a do společného místa určení v zahraničí.
  


* 1 kromě karet Diners Club Pure bez pojištění (karta se standardním ročním poplatkem 0 CZK) s balíčkem Basic!

4703

Kolik spolucestujících mohu připojistit?

Počet spolucestujících osob s držitelem karty Diners Club není limitován. Pojištění se vztahuje na držitele karty a všechny jeho spolucestující osoby. Spolucestující osoba je každá osoba:
 

 •     za kterou držitel karty aktivoval pojištění zaplacením nákladů na cestu (dle VPP)
 •     která cestovala jednoznačně s držitelem do společného místa určení zahraničí


Pojistné krytí se vztahuje:
 

 •     v plném rozsahu na maximálně 3 osoby cestující společně s držitelem karty v případě, že pojistnou událost utrpí 3 a méně spolucestujících mají nárok na stejný rozsah pojistného krytí jako držitel karty
 •     ve sníženém rozsahu v případě, že je počet spolucestujících osob, kterým vznikla pojistná událost, vyšší než tři (následně pojistitel sníží pojistné plnění každému z nich v poměru v jakém je 3 ke skutečnému počtu spolucestujících)


Pokud máte jakékoliv dotazy k tématu pojištění, pojistné plnění nebo pojištění pro spolucestující, neváhejte se obrátit na naše Klientské centrum, kde vám ochotně poradí na t.č. +420 255 712 712 nebo na customer.service@dinersclub.cz.

4704

Stala se mě pojistná událost. Jak mám postupovat po návratu?

Svůj nárok na odškodnění pojistné události je třeba vždy neprodleně po návratu ze zahraničí sdělit též písemně prostřednictvím formuláře "Oznámení pojistné události". Ohledně nároku si prosím pozorně prostudujte Pojistné podmínky a shromážděte všechny požadované doklady. Kompletní doklady společně s formulářem zašlete na adresu:

Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 121, Praha  4, 140 00

4713

Jak mám postupovat v případě pojistné události?

V případě úrazu, nemoci či škody v zahraničí bezodkladně kontaktujte Asistenční službu na tel. čísle +420 221 586 516. Asistenční služba poskytuje 24-hodinovou pohotovost 365 dní v roce.
 
ƒAsistenční službě, prosím, uveďte, že jste pojištěni přes MetLife a vaše údaje:
 
 •      jméno držitele karty, číslo kreditni jkarty a dobu její platnosti,
 •      číslo Vaší pojistky: 5585000199,
 •      název pojistníka: Diners Club CS
 •      způsob aktivace pojištění
 •      jméno a adresu poškozené osoby, telefonní spojení v zahraničí,
 •      informace o pojistné události: popis vzniku, čas a místo
4714

Diners úvěr jako součást karty

Jaké jsou výhody Diners úvěru?

Diners úvěr máte jako držitel soukromé karty Diners Club automaticky jako součást své karty Diners Club. O úvěr nemusíte žádat - výše úvěru je shodná s výší limitu Vaší karty Diners Club.
 

 •      bez papírování, bez čekání na schválení úvěru, automaticky je připraven k používání po aktivaci karty
 •      55-denní bezúročné období (30 dní je zúčtovací cyklus, v němž se realizují transakce kartou a následně se vygeneruje výpis. Následuje dalších 25 dní na úhradu výpisu, nebo jeho části)
 •      nejnižší RPSN (roční procentní sazba nákladů) na kreditních kartách na českém trhu, pouhých 8,66 % p.a.
 •      výhodná úroková sazba pro všechny 9,9 % p. a. a navíc platíte úroky pouze za dny a pouze z částky použitého úvěru
4695

Co je Diners úvěr?

Diners úvěr je součástí každé soukromé karty Diners Club a tudíž o něj nemusíte nijak žádat. Máte jej automaticky k dispozici jako součást karty Diners Club, a to do výše limitu Vaší karty. Používáním karty Diners Club automaticky čerpáte Diners úvěr, protože utrácíte peníze Diners Club, nikoli své vlastní.
 

 •     na konci každého zúčtovacího období (30 denní období) Vám Diners Club vystaví výpis, který je splatný do 25 dnů. Částka určená k úhradě je částka využití Diners úvěru, který jste automaticky čerpali (ať už platbami kartou u obchodníků, převodem peněz na účet nebo výběry hotovosti).
 •     pokud uhradíte výpis v celé výši, nejsou vám účtovány za celé bezúročné období 55 dnů, ve kterém jste úvěr využívali, žádné úroky (30 dní zúčtovací období + 25 dní do splatnosti) a navíc se vám po úhradě opět navýší limit úvěru na původní výši
 •     pokud se rozhodnete splatit pouze část úvěru, pak na nesplacenou část využíváte nejnižší RPSN na kreditních kartách na českém trhu pouhých 8,66 % p.a.
 •     takto můžete úvěr používat nepřetržitě, nepotřebujete žádné nové smlouvy na jeho získání nebo předčasné splacení
 •     předčasné splacení, změna výše úhrady nebo počtu splátek - to všechno je u nás bezplatné!
4697

Jak a kdy čerpám Diners úvěr?

Kdy čerpáte Diners úvěr? Jelikož každý držitel soukromé karty Diners Club  nabízí automaticky jako součást karty Diners Club i Diners úvěr, tak každým použitím karty tento úvěr automaticky čerpáte - utrácíte peníze Diners Club, nikoli své vlastní. Jaké formy čerpání můžete využít?
 

 •      používání karty Diners Club na platby u obchodníků
 •      převody peněz z kartového na svůj účet
 •      výběry hotovosti z bankomatů


Každá uhrazena splátka z výpisu vám automaticky obnovuje výši Vašeho limitu karty = limit úvěru, a proto můžete Diners úvěr používat opakovaně a prakticky nepřetržitě bez dalších schvalovacích procesů. Navíc Diners úvěr můžete kdykoliv celý splatit - bez poplatku za celkové nebo předčasné splacení.

4698

Jak funguje splácení Diners úvěru?

Diners úvěr je součástí Vaší karty Diners Club, a proto je jeho splácení zahrnuto do měsíčního výpisu, který vám chodí buď poštou nebo bezplatně elektronicky k Vašemu kartovému účtu na www.mujdiners.cz/eaccount/
 

 •      výši splátky si určíte sami vždy tak, jak Vám to dle Vaší momentální finanční situace vyhovuje
 •      minimální splátka úhrady je nastavena na pouhá 3 % z dlužné částky, min. 250 CZK
 •      pokud uhradíte pouze část výpisu, pak můžete nesplacenou částku splácet za atraktivní úrokovou sazbu pouhých 9,9 % p.a
 •      pokud uhradíte celý výpis k datu splatnosti, nebude vám účtován žádný úrok
4701

Mám kartu, zajímá mě servis

Inkaso. Změnilo se mi číslo účtu. Co s inkasem?

Pokud se vám změnilo číslo účtu, ze kterého jste hradily výpis formou inkasa, stačí si zrušit inkaso stávající a zadat nový požadavek k inkasu k novému číslu účtu. Nové inkaso si zřídíte přes www.mujdiners.cz a údaje k inkasu vám zašleme na email.

4663

Převydaná karta. Jak si kartu aktivuji a kdy ji mohu používat?

Převydaná karta Diners Club po poškození, ztrátě nebo krádeži Vám bude zaslána na korespondenční adresu doporučenou poštou. Karta je aktivní a pokud jste měli na původní kartě zvolený PIN, tak tento zůstává nezměněn i na současné kartě. Parametry karty se nezměnily, nemusíte měnit žádná stávající nastavení ke kartě. Kartu můžete ihned po doručení používat. Nezapomeňte si novou kartu na zadní straně podepsat!

4679

Fast/Priority Lane na vídeňském letišti. Mohu ji využít?

Jako držitel karty Diners Club nemusíte čekat v řadě na bezpečnostní kontrolu na vídeňském letišti. Všechny karty Diners Club vás privilegují pro využití služby "Fast / Priority Lane" - rychlého pruhu při bezpečnostní kontrole na letišti Schwechat.
 

 •      stačí při bezpečnostní kontrole následovat označení "Fast Lane / Priority Lane" pro odletové brány (Gates) B, C, F a G
 •      prokázat se Vaší kartou Diners Club (platí i pro dodatkové karty)
4681

Nová karta. Jak kartu aktivovat?

Pokud jste dostali novou neaktivní kartu Diners Club, stačí abyste následovali pokyny:

 • řádně a čitelně vyplňte „Žádost o vydání platební karty“ a podepište ji (v případě služební karty je potřebný podpis statutárního(ních) zástupce(ců) společnosti a razítko společnosti)
 • přiložte kopii 2 posledních měsíčních výpisů z vašeho běžného účtu + posledního daňového přiznání, pokud jste OSVČ
 • přiložte kopii občanského průkazu (obě strany) + druhý ID dokument (kopie řidičského průkazu nebo cestovního pasu atd.)
 • v případě, že máte cizí státní příslušnost, je potřebné přiložit kopii povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu
 • v souvislosti se zákonem AML a zákonnou povinností identifikace klienta proveďte prosím ověřovací platbu ve výši 1,- Kč na bankovní účet společnosti Diners Club CS s.r.o. – 3849018/2700 z účtu vedeného na Vaše jméno, ke kterému nám dokládáte výpisy dle výše uvedeného (platba musí být provedena z identického účtu, ke kterému nám dokládáte výpisy). Variabilní symbol neuvádějte. Do poznámky je nutné uvést informaci o účelu platby: Diners Club CS – vydání platební karty Diners Club + Vaše celé jméno.

V případě služební karty je potřebné přiložit:

 • kopii posledního daňového přiznání, rozvahy a výkazu zisku a ztrát a 2 posledních měsíčních výpisů z firemního účtu
 • v případě právnické osoby i originál vyplněného a podepsaného formuláře AML/KYC spolu s kopiemi občanského průkazu všech členů statutárního orgánu a skutečného majitele společnosti.


Všechny tyto dokumenty zašlete, prosím, v přiložené zpětné obálce na adresu Diners Club CS s.r.o .. Doklady projdou schvalovacím procesem a následně Vás budeme informovat o aktivaci karty SMS zprávou.

4683

Seznam golfových hřišť poskytujících 20% slevu?

Seznam vybraných golfových hřišť, které poskytují držitelům karty Diners Club Golf slevu 20% z Green Fee najdete na www.dinersclub.cz/benefity/golfmapa.

Kdy a kdo získá 20% slevu?

 

 •      Atraktivní slevu na hru golfu ve výši 20% získáte vždy, když si Green Fee zaplatíte vaší kartou Diners Club Golf
 •      Akce není limitována využitím pouze v konkrétní čas nebo den
 •      Sleva platí pouze pro držitele karty jako hráče.
4687

Golfové pojištění. Co kryje a kdy platí?

Karta Diners Club Golf nabízí ke standardním výhodám karty  navíc ještě automaticky aktivovaný balík golfového pojištění platného v České republice i v zahraničí. Golfové pojištění kryje:

 

• pojištění nákladů na zapůjčení golfového vybavení do 15 000 CZK

• pojištění "Hole in One" do 25 000 CZK

• pojištění golfového vybavení do 75 000 CZK

• pojištění odpovědnosti za škodu do 1 000 000 CZK

• pojištění klubových členských příspěvků do 30 000 CZK
 
4688

Bezplatná přeprava golfového bagu.

Kdy získám bezplatnou přepravu golfového bagu?

Bezplatná přeprava golfového bagu je možná pouze pro karty Diners Club Golf a uplatnit ji můžete na letech linek Austrian Airlines.

Podmínky akce:

 

 •      Akce se nevztahuje na letenky Tied Light Fare, a na lety do / z / přes USA a Kanadu.
 •      Akce nemůže být dodatečně kombinovaná s již využitými zavazadlovými zvýhodněními (např. na základě preferencí členů)
 •      Rozměry pro bezplatnou přepravu jsou max. 15 kg a 140 cm.
 •      Tento benefit je vázán na vizuál karty Diners Club Golf.
4690

Obnova karty. Končí mi platnost karty. Jak postupovat?

Platnost vaší karty Diners Club je 3 roky. Obnovená karta vám bude automaticky poslána v polovině měsíce, kdy platnost karty končí, doporučenou poštou na korespondenční adresu.
 

 •      Platnost obou karet se nepřekrývá (původní a obnovené)
 •      Obnovená karta je aktivní od 1. dne následujícího měsíce (údaj je i na kartě)
 •      PIN na obnovené kartě je aktivní a zůstal nezměněn (pokud máte PIN zadaný na platné kartě)
 •      Obnovenou kartu není nutné dodatečně aktivovat
 •      Nezapomeňte si novou kartu na zadní straně podepsat!
4691

Benefity golfové karty Diners Club?

Součástí karty Diners Club Golf je i golfový balíček, který vám nabízí navíc ke standardním benefitům karty i:
 

 •      slevu 20 % na Green Fee na vybraných hřištích v ČR a SR, kdy využití slevy není limitováno využitím pouze na konkrétní čas nebo den
 •      bezplatnou přepravu golfového bagu na nách Austrian Airlines * 2
 •      speciální golfové pojištění platné v České republice i v zahraničí, které vám kryje náklady:

 

 •      na zapůjčení golfového vybavení
 •      pojištění golfového vybavení
 •      pojištění "Hole in One"
 •      pojištění odpovědnosti za škody
 •      pojištění klubových členských příspěvků* 2 max. 15 kg a 140 cm, nevztahuje se na letenky Tied Light Fare, a na lety do / z / přes USA a Kanadu. Toto zvýhodnění na bezplatný transport zavazadel nemůže být dodatečně kombinováno s již využitými zavazadlovými zvýhodněními (např. na základě preferencí členů). Tento benefit je vázán na vizuál karty Diners Club Golf.

4693

Ztráta a krádež. Co mám dělat v případě ztráty či krádeže karty?

Pokud nemůžete najít svou kartu Diners Club, ať už z důvodu ztráty, nebo odcizení, kontaktujte prosím neprodleně telefonicky autorizační a blokační Hot-line Diners Club na tel. čísle +420 255 712 712. Vaše karta bude okamžitě zablokována. Pokud takto učiníte nejpozději do 48 hodin od ztráty, nenesete žádnou zodpovědnost za případné zneužití karty.

Novou kartu Vám zašleme automaticky doporučenou poštou na Vaši korespondenční adresu. Nezapomeňte si novou kartu na zadní straně prosím podepsat!
4705

Jak si nastavím bezplatné zasílání výpisů?

Pokud máte zájem o bezplatné seznamování se s výpisy ke kartě Diners Club, stačí si prostřednictvím eAccountu změnit způsob doručování výpisů.

Jděte do sekce "Změnit doručování" a nastavte si způsob doručování výpisu na email. Zároveň si zrušte zasílání výpisů poštou. Následně obdržíte další výpis již bezplatně, elektronicky, nejpozději do 2 pracovních dnů po ukončení zúčtovacího období, přímo na eAccount.

4707

Jak mohu uhradit výpis?

Výpis můžete uhradit různými způsoby, např .:
 

 •      převodem z Vašeho běžného účtu na účet společnosti Diners Club CS, s. r. o. - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia: 3849018/2700
 •      automatickou formou prostřednictvím inkasa z Vašeho účtu ve prospěch účtu Diners Club CS (www.mujdiners/inkaso)
 •      přímým vkladem hovotosti na účet Diners Club CS, prostřednictvím jakékoli pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, S.p.A., pobočka zahraniční banky.Při úhradě výpisu zadávejte kvůli identifikaci platby údaje karty, kterou hradíte:

     variabilní symbol (VS) posledních 10 číslic karty
     konstantní symbol (KS) uvádějte 0558
     specifický symbol (SS) první 4 číslice karty

4708

Kdy mám splatný výpis?

Datum splatnosti je datum uvedené na výpisu, ke kterému jsou splatné transakce a poplatky zúčtované v zúčtovacím období. Výpis se považuje za zaplacený dnem připsání finančních prostředků na účet společnosti Diners Club CS.

Podle zúčtovacího období do kterého patříte, je dnem splatnosti buď:

 

 •      25. den kalendářního měsíce následujícího po ukončení zúčtovacího období
 •      13. den kalendářního měsíce následujícího po ukončení zúčtovacího období
 •      12. den kalendářního měsíce následujícího po ukončení zúčtovacího období
4709

Jaká je minimální splátka na kartě?

Karty Diners Club vám dávají finanční volnost, a proto je výše úhrady (nad rámec minimální splátky) vždy jen na vás, podle Vaší aktuální finanční situace. V případě, že se rozhodnete používat Diners úvěr, pak na nesplacenou částku získáte atraktivní úrok pouhých 9,9 % p.a.
 

 •      pokud máte kartu s Diners úvěrem činí Vaše minimální splátka 3 % z otevřené částky výpisu, minimálně však 250 CZK
 •      pokud máte kartu s Variabilním splácením, pak Vaše minimální úhrada činí 10 % z dlužné částky transakcí na výpisu
4711

Jak zjistím výši splátky výpisu?

Výše měsíční splátky je uvedena na Vašem výpisu transakcí, který jste obdržel/a poštou nebo online. Výpis si můžete kdykoliv prohlédnout online ve svém eAccountu.

4712

Jak si změním osobní údaje?

Změnu osobních údajů si zřídíte jednoduše, online přes Můj Diners - Můj účet. Změnit si můžete:
 

 •      Korespondenční adresu
 •      Adresu trvalého bydliště
 •      Telefonního čísla
4716

Inkaso. Co to je, jak si jej nastavím, změním nebo zruším?

Proč používat inkaso?

Inkaso představuje automaticku úhradu např. výpisu. Používá se, když zapotřebí komukoli hradit platby na pravidelné bázi, nicméně se pokaždé jedná o rozdílnou částku. Nastavením inkasa k Vaší kartě Diners Club si automaticky Diners Club odečte ke dni splatnosti částku, kterou máte aktuálně splatnou, vždy podle nastavení inkasa. Aby mohlo dojít k úhradě formou inkasa, je třeba si nastavit povolení k inkasu z běžného účtu ve své bance.

 

Jak si nastavíte inkaso ke kartě Diners Club?

Inkaso si nastavíte jednoduše online na Můj Diners - Můj účet. Úhrada vašich výpisů tak proběhne vždy včas, automaticky a bez prodlení. Inkaso bude realizováno vždy k datu splatnosti uvedeném ve vašem výpisu transakcí.
Možnosti nastavení inkasa:

 

 •      minimální splátku ve výši 3 % nebo 10 % z dlužné částky
 •      100 % inkaso na celou dlužnou částku
 •      výši inkasa si můžete kdykoliv bezplatně online změnit
4717

Nezrealizovalo se inkaso. Jak mám postupovat?

Inkasní výzva je ze společnosti Diners Club odesílána vždy 1 x měsíc, proto, pokud se inkaso z jakéhokoli důvodu nezrealizuje (např. kvůli nedostatku peněz na účtě), není možné nastavit jeho automatické opakování. V takovém případě je třeba zadat platbu ručně jako novou úhradu / platbu ve vašem internetbankingu. Při úhradě výpisu zadávejte kvůli identifikaci platby údaje karty, kterou hradíte:
 

 •      variabilní symbol (VS) posledních 10 číslic karty
 •      konstantní symbol (KS) uvádějte 0558
 •      specifický symbol (SS) první 4 číslice karty
4719

O kartách Diners Club všeobecně

Jak se karta Diners Club používá?

Karty Diners Club jsou platební karty s embosem (jméno a příjmení držitele karty společně s jinými informacemi je do ní vyražena reliéfem). Jedná se karty s magnetickým proužkem s kreditní funkcí, tj. při používání karty využíváte peníze společnosti Diners Club (nikoli své vlastní), přičemž tyto lze použít na:
 

 •     bezhotovostní platby u obchodníků
 •     online platby přes internet
 •     výběry hotovosti prostřednictvím bankomatů (ATM)
 •     převody peněžních prostředků na běžný účet
 •     platby u obchodníků s imprinterem (manuálním snímačem karty), kde se autorizace provádí podpisem a telefonátem obchodníka vydavateli kartyPlatbu prostřednictvím platebních terminálů potvrzujte podpisem účtenky. Před podpisem zkontrolujte všechny údaje na účtence, zejména částku. Neúplné účetní doklady nepodepisujte a vždy se přesvědčte, zda vám po platbě byla vrácena karta. V zahraničí od Vás mohou požadovat autorizace transakce podpisem a zadáním PIN, nebo pouze zadáním PIN. Z tohoto důvodu je vhodné mít aktivovaný PIN kód. Více informací k jednoduché aktivaci PIN naleznete zde.

4715