You are here

Exkluzivní cestovní pojištění a asistenční služby

  • jedině s kartou Diners Club máte automaticky v ceně 24/7 asistenční službu v zahraničí
  • komplexní cestovní a úrazové pojištění s pojistným krytím až do 150 mil. CZK
  • plus navíc můžete při každé zahraniční cestě bezplatně pojistit i všechny vaše spolucestující

Pojištěn jste 24 hodin denně během vaší zahraniční cesty kdekoli na světě

Rozsah pojistného krytí

na osobu

na kartu

Pojištění léčebných výloh 6 250 000 CZK 25 000 000 CZK
Pojištění asistenčních služeb 2 000 000 CZK 8 000 000 CZK
Pojištění úrazu 3 750 000 CZK 15 000 000 CZK
Pojištění vyslání náhradního pracovníka 37 500 CZK 150 000 CZK
Pojištění cestovních výdajů rodinného příslušníka 37 500 CZK 150 000 CZK
Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby 35 000 CZK 140 000 CZK
Pojištění zpoždění zavazadel při použití letecké dopravy 15 000 CZK 60 000 CZK
Pojištění odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví 37 500 000 CZK 150 000 000 CZK

Dokumenty pro cestovní a úrazové pojištění do zahraničí (platné od 1.1.2021):