You are here

AML

POVINNOSTI KLIENTŮ PODROBIT SE ZÁKLADNÍ PÉČI PODLE ZÁKONA O AML (English version)

Společnost Diners Club CS s.r.o., jako poskytovatel platebních služeb a spotřebitelského úvěru, je povinna dodržovat mimo jiné ustanovení § 8, zákona č. 253/2008 Sb., ze kterých vyplývá povinnost pravidelně získávat a ověřovat údaje o klientech.
 
Ve smyslu tohoto zákona je pro ověření nezbytný platný doklad totožnosti (občanský průkaz). Zákon nám dále přikazuje neposkytovat nebo přestat poskytovat naše služby v případě, že ověření těchto údajů není možné. Z těchto důvodů proto klienty průběžně kontaktujeme emailem, sms nebo telefonicky s výzvou k aktualizaci.
 
Pro Vaše pohodlí můžete aktualizaci provést přes bezpečnou webovou aplikaci. Aktualizaci provedete za pár vteřin.
 
Bezpečná aplikace pro držitele soukromých karet:
www.dinersclub.cz/OP (česká verze)
www.dinersclub.cz/ID (anglická verze)
 
Aktualizaci a ověření je možné provést i osobně předložením dokladu totožnosti na klientském centru v Praze v pracovních hodinách. Pro Váš komfort Vám však doporučujeme využít výše uvedenou webovou aplikaci.
 
DODATEČNÉ INSTRUKCE PRO KLIENTY - PRÁVNICKÉ OSOBY:
Pokud jste naším klientem jako právnická osoba, platí pro Vaši společnost rozšířené povinnosti. Předmětem aktualizace a ověřování je okruh osob definovaných v zákoně a to především statutární zástupci společnosti, osoby jednající jménem společnosti a skuteční majitelé.
 
Bezpečná aplikace pro klienty - právnické osoby:
www.dinersclub.cz/KYC (česká verze)
www.dinersclub.cz/KYC-EN (anglická verze)
 
Kromě ověřování u právnických osob zákon ukládá povinnost získávat a ověřovat další skutečnosti, které nám prosím oznamte, pokud k tomu budete vyzváni vyplněním a zasláním originálu následujícího formuláře: