CZ | ENG

Ověření údajů o klientovi/právnické osobě

Podle zákona č. 253/2008 Sb. máme jako platební instituce uloženu povinnost získávat, pravidelně aktualizovat a ověřovat informace o svých klientech.

Předmětem aktualizace u klientů, kteří jsou právnickými osobami, jsou ve smyslu zákona i údaje o dotčených kategoriích fyzických osob, které mohou mít vliv na činnost právnických osob, zejména:

 • členové statutárních orgánů společnosti / klienta

 • osoby jednající za společnost / klienta na základě pověření

 • skuteční majitelé společnosti / klienta

Za účelem ověření údajů o Vaší společnosti jako klientovi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb. Vás touto cestou žádáme o vyhotovení a poskytnutí kopií platných dokladů totožností všech uvedených osob za Vaši společnost. Kopie je možné zaslat hromadně, nebo jednotlivě - po osobách.

V případě občanů České republiky prosím použijte občanský průkaz. U cizích státních příslušníků prosím dbejte na to, aby použitý doklad totožnosti obsahoval:

 • fotografii obličeje

 • jméno a příjmení osoby

 • datum a místo narození

 • adresu trvalého pobytu

 • informaci o státním občanství

 • informaci o úřadu, který doklad vydal

 • datum platnosti dokladu

Tato stránka je provozována společností Diners Club CS, s. r. o. Přenos dat do naší zabezpečené infrastruktury je chráněn kryptografickým protokolem SSL. Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění výše uvedené zákonné povinnosti a chráníme je na úrovni bankovního tajemství. Podrobnější informace o zpracování a ochraně naleznete zde.

Krok 1

Krok 2/A - fotografie

Prosím, vyfoťte doklad totožnosti prostřednictvím fotoaparátu na mobilním zařízení.  Dbejte na to, aby byly všechny údaje čitelné.  Pokud máte k dispozici soubory obsahující kopii aktuálního dokladu totožnosti, můžete je nahrát v kroku 2/B.

přidat osobu

Krok 2/B – nahrání souboru

Jako alternativu můžete zaslat kopii dokladu totožnosti v souboru.  Prosím nahrajte soubory obsahující kopii přední i zadní strany dokladu totožnosti.  Dbejte na to, aby rozlišení bylo dostatečné a všechny údaje čitelné.

Krok 3

 • {{error}}

Odosiela sa ...