You are here

2-faktorová autentifikace

Vážený držiteli karty Diners Club,
 
na základě povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů1, které s účinností od 1.1.2021 upravují  změny způsobu autentifikace transakcí platebními kartami, , si Vás dovolujeme informovat o změnách, které v souvislosti s tímto nařízením připravujeme. Předmětem nařízení je posílit bezpečnost platebních služeb v elektronickém prostředí a týká se všech bank a institucí, které platební služby v tomto prostředí poskytují.
 
Přenesené nařízení Evropské unie SCA - Strong Customer Authentication čili Silná Autentifikace klienta znamená vytvoření bezpečnějšího prostředí, které bude založeno na minimálně dvou základních faktorech. K základním faktorům patří VLASTNICTVÍ, ZNALOST a JEDINEČNÉ ZNAKY držitele platební karty. Každý z těchto faktorů obsahuje více prvků resp. možnosti ověření.
 
V souvislosti s nařízením SCA bude nezbytné ke schválení - autorizaci platby ověření nejméně jednoho nebo více prvků z minimálně dvou kategorií faktorů.
 
Pro držitele karet Diners Club bude 2-faktorová autentifikace znamenat změnu, která bude spočívat v tom, že při každém potvrzování platby ze strany držitele karty Diners Club bude třeba zadat tyto 2 faktory:
 
OTP - One Time Password neboli jednorázové heslo, které obdrží prostřednictvím SMS.
ePIN - trvalé heslo, které si zvolíte v prostředí servisního portálu mujdiners.cz a z bezpečnostních důvodů nebude součástí platební karty.
 

Zároveň Vás chceme informovat, že implementace nových pravidel silného ověření (SCA) na straně obchodníků postupně probíhá i po 1.1.2021. Migrace na novou technologii může dočasně vést k chybnému zasílání autorizačních požadavků, tj. nesplňující zákonné požadavky na silné ověření klienta, což může mít za následek zamítnutí takové transakce.

Po úspěšné implementaci na straně obchodníka, resp. poskytovatele platebních služeb, který u obchodníka zajišťuje online akceptaci platebních karet, nebude k zamítání transakcí z důvodu SCA docházet. Přestože se nejedná o chybu na straně Diners Club CS, jako vydavatele vaší karty, tímto se Vám omlouváme za případné komplikace.

 
Váš Diners Club
 
1Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace 
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku